Mzdová agenda SVJ

Mzdová agenda SVJ – odměny členům výboru

Pro vyplácení odměn členům výboru společenství není potřeba uzavírat žádnou smlouvu,  jsou vypláceni na základě výše odměny schválené shromážděním. Odměny za výkon funkce nelze vyplácet na dohodu o provedení práce nebo pracovní činnosti. Jako statutár je vyplácen i člen revizní komise a případně ostatní orgány společenství.

Odměny členů výboru podléhají zákonným odvodům. Zdravotní pojištění se odvádí vždy, sociální pojištění až od výše odměny 3.999 Kč měsíčně. Daň z příjmů ze závislé činnosti z odměn je buď zálohová, která vychází za superhrubé mzdy s možností daňového odpočtu na poplatníka při podepsaném prohlášení, nebo srážková, při souběhu zaměstnání.

Pozor u zdravotního pojištění – u zaměstnanců, za které není plátcem pojistného stát a nemají jiný druh příjmů, se zdravotní pojištění dopočítává do minima.

Mzdy – odměny na dohody konané mimo pracovní poměr

DPP a DPČ – lze využít u zaměstnanců vykonávajících různé služby pro SVJ, například vymalování společných prostor, úklid, odklízení sněhu, různé drobné opravy v domě a podobně.

Mzdová agenda SVJ není součástí vedení účetnictví SVJ – viz ceník