Vedení účetnictví SVJ

Pokud si přejete mít vedení účetnictví SVJ v pořádku, dostát všem zákonným povinnostem, nabízím Vám v této oblasti komplexní služby

  • vedení podvojného účetnictví SVJ, zpracování účetních dokladů, vedení účetních knih a veškerá evidence v souladu se zákony
  • zpracování účetní závěrky – rozvahy, výkazu zisku a ztrát a přílohy – a předložení výboru společenství
  • zveřejnění roční účetní závěrky ve veřejném rejstříku

  • účtování předpisů plateb, úhrad záloh na služby 
  • zpracování ročního vyúčtování záloh na služby spojené s užíváním jednotky
  • možnost sestavení návrhu výše záloh na služby pro následující účetní období

  • sestavení přehledu o hospodaření s „fondem oprav“
  • případné účtování pronájmů nebytových prostor a rozdělení zisku jednotlivým vlastníkům podle vlastnických podílů, potvrzení o příjmu pro daňová přiznání
  • poradenství v oblasti účetnictví SVJ

Povinnosti SVJ ve stručnosti

Společenství je povinno vést účetnictví ode dne svého vzniku (tzn. den zápisu do rejstříku). Vedení účetnictví společenství vlastníků upravuje kromě zákonu o účetnictví také vyhláška č. 504/2002 Sb. (§ 2 odst. 1 písm. g) a dále též České účetní standardy (ČUS) č. 401-414.

Za dobu svého působení v oblasti účetnictví SVJ jsem se často setkala s klienty, kteři se domnívali, že řádně vedou účetnictví. Jednalo se však mnohdy o pouhé zapisování nákladů do Excelových tabulek, které zdaleka nesplňuje legislativní nároky.

SVJ je mimo jiné povinno každoročně zveřejňovat účetní závěrku ve sbírce listin veřejného rejstříku (pokud tuto povinnost nesplní, vystavuje se možnosti poměrně vysoké sankce), dále je zákonem vyžadováno prokázat inventarizaci u veškerého majetku i závazků – a to konkrétně po dobu 5 let po jejím provedení.

Pro bližší informace mě neváhejte kontaktovat